Monday, January 4, 2010

Зарлал

Шинэ оны анхны сарын "Оюунлаг залуус" семинарт
- Б.Бейсен /МААЭШХ/ "Эрлийз өсвөр адууны өсөлт хөгжилт, физиологийн зарим үзүүлэлтүүд"

- Б.Мөнгөн -Очир /МЭХ/ " Сарлаг ба нутгийн Монгол үхрийн дархлааны зарим эрхтний бичил бие бүтцийн харьцуулсан судалгааны
дүнгээс" сэдэвт судалгааны ажлын үр дүнгүүдийг
танилцуулна.

Хэзээ : 2010 оны 01 сарын 20 -нд 16:00 цагаас
Хаана : Биологийн хүрээлэнгийн хурлын танхим

Сонирхосон хүмүүс өргөнөөр оролцоно уу.

Хөдөө аж ахуй - биотехнологийн залуу судлаачдын холбоо

No comments: